Шагаа-биле 2022!

ТЫВА ХЕВИМ ЧОРГААРАЛЫМ!

Ооржак Аира 2 класс
Ооржак Онзулак 1 класс
Куулар Доржу-Баир 4 класс
Ховалыг Сонам 4 класс
Донгак Алдын-Сай 5 класс
Ооржак Аюна 7 класс
Ооржак Найыр 9 класс

АКЦИЯ ЛЕПИ ДОБРО 2022! ШАГАА-2022!

МБОУ Хорум-Дагская СОШ (Школа)
МБОУ Хорум-Дагская СОШ (Садик)