Родной язык

ДатаТема урокаСсылкаД/з
24.01Эдертиг. Дилги Карточка №1
28.01Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар состернин ужур-дузазынын дугайында билиг Дурумну доктаадыр Мергежилге 176 (ар73)
31.01 Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар удуланышкак уткалыг состер Карточка №2
04.02 Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар удурланышкак уткалыг состер Мергежилге 184 (ар 76)
07.02 Кандыг? деп айтырыгга харыылаттынар удурланышкак уткалыг состер Мергежилге 186 (ар 76)
11.02Чугаа сайзырадылгазы. Чогаадыг .Мээн дириг амытаным. Карточка №3
14.02Частырыглар-биле ажыл. Канчап тур? деп айтырыгга харыылаттынар состер дугайында ниити билигМергежилге 194 (ар 79)