Родной язык

ДатаТема урокаД/з
28.01.2022. Сөс иштинге туружунуӊ аайы-биле үннерниӊ өскерли бээри. Протеза, эпентеза, эпитеза. Графика. Алфавит. Презентация кылыр.
04.02.2022. Кадыг(ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри. Слог. Тыва дылда слогтуӊ хевирлери. Ударение. Кадыг, чымчак демдектерлиг сөстер-биле домактар чогаадыр.
11.02.2022. ЧСК.  Бот ажыл. Бердинген сөзүглелдиң синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.