Литературное чтение на родном языке

ДатаТема урокаСсылкаД/з
22.01С.Сурун-ол. Кызыгааржыга. А.Арапчор. Эр кижинин чангыс сотуу. С.Михалков. Степа акый биле Егор.Доктаадыр ар.102
29.01М.Пришвин. Изиг тулук уе. К.Ондар.Ыглапкан харАянныг номчулга ар 105-106. Доктаадыр ар 107
05.02Е.Танова. Ава дугайында сос. Кырган-авам келди-ле!Доктаадыр ар 108
12.02Бистин проективис «Алдын хун аваларга»Чогаадыг «Мээн авам»