Родной язык

ДатаТема урокаД/з
25.01.2022. Үлегерлеп алган сөстерниӊ сан, падеж хевирлерин шын бижиири. Дүрүм өөренир.Мергежилге 351
27.01.2022. Чүве адыныӊ морфологтуг сайгарылгазы. Чүве адынга катаптаашкын. Айтырыгларга харыылаар. 1, 2, 6 арын 177Мергежилге 355
28.02.2022. Демдек адыныӊ грамматиктиг утказы. Презентацияда материалдарны өоренир.Мергежилге 363
01.02.2022. Демдек аттарын тургузуунуӊ аайы-биле бөлүктери болгаш чогаадылгазы. Дүрүмнерни өоренир.Мергежилге 367
03.02.2022. Шынарыныӊ демдек аттары, оларныӊ чадалары. Демдек адының чадаларынга домактар чогаадыр.Мергежилге 375
04.02.2022. Демдек аттарыныӊ темалыг бөлүктери. Хамаарылганыӊ демдек аттары. Бердинген д.а.-рын темаларга бөлүктээр.Мергежилге 380, 391
08.02.2022. Демдек адыныӊ синтаксистиг хүлээлгези. Демдек адыныӊ морфологтуг сайгарылгазы. Мергежилге 403Д.а-ның морфологтуг сайгарылгазының чурумун өөренир.
10.02.2022. Демдек адынга катаптаашкын болгаш хыналда ажыл. Айтырыгларга харыылаар, арын 204Чогаадыг бижииринге белеткенир.
11.02.2022. ЧСК. Кыска хемчээлдиг чогаадыг-хууда бодал «Ном – билиглерниӊ үнер дөзү» Демдек ады деп разделди катаптаар. Ном дугайында үлегер домактар бижиир.