Родная литература

ДатаТема урокаД/з
  25.01 Ю. Кюнзегеш «Куда». Адалар болгаш ажы-төл аразында харылзаа Ю. Кюнзегештиң допчу-намдарынга дыңнадыг бижиир.
01.02   Айдың биле Хенчейниң чагаалажыышкыны Айдың биле Хенчейниң овур-хевирин бижиир.
  08.02 Шүлүглелдиң уран-чечени, дылының онзагайы Шүлүглелдиң уран-чеченин сайгарар.