Родной язык

ДатаТема урокаД/з
24.01.2022. Кылдыныгны кылырынче дилеп, дужаап азы албадап турарын илередир кылыг сөстери. Дүрүмнү өөренир.Мергежилге 140.
27.01.2022. Удур-дедир кылдыныгны, азы бирээзиниң өскезинге дуза көргүзер утказын илередир кылыг сөстери. Мергежилге 142
31.01.2022. Болбайн барган кылдыныгны илередир кылыг сөстери. Бердинген сөстер-биле домактар чогаадыр.
03.02.2022. Кылыг сөзүнүң немелде утка илередир хевирлеринге катаптаашкын. Тестерлиг хыналда ажыл. Тестилерге харыылаар.Мергежилге 145
07.02.2022. Наклонение дугайында билиг. Кылыг сөзүнүң болуушкун наклонениези болгаш ооң үелери. Дүрүмнү өөренир.Мергежилге 190
10.02.2022. Болуушкун наклонениезиниң эрткен үези болгаш ооң хевирлери. Үелерни өөренир.Мергежилге 200