Родной язык

ДатаТема урокаД/з
24.01.2022. Сөглекчиниң илереттинери. Кылыг сөзү-биле илереттинген сөглекчилер. Мергежилге 69, 70.
26.01.2022. Чүве ады болгаш демдек ады-биле илереттинген сөглекчилер. Мергежилге 74Ч.а болгаш д.а-биле илереттинген сөглекчилерлиг домактар чогаадыр.
28.01.2022. Ат орну болгаш сан ады-биле илереттинген сөглекчилер. А.о. болгаш с.а.-биле илереттинген сөглекчилерлиг домактар чогаадыр.Дүрүмнерни өөренир.
31.01.2022. Наречие болгаш бар,чок деп сөстер-биле илереттинген сөглекчилер. Презентацияны өөренир.Мергежилге 82
02.02.2022. Бөдүүн домактарның морфолог-синтаксистиг сайгарылгазы. Бөдүүн домактарның морфолог-синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.
04.02.2022. Сөзүглел-биле ажыл. Орус дылче очулга кылыры. Бердинген сөзүглелдерни орус дылче очулдурар.
07.022022. Кылыг сөстүг бөдүүн болгаш составтыг сөглекчилер. Мергежилге 90, 91.
09.02.2022. Ат сөстүг составтыг сөглекчилер. Мергежилге 100, 102.
11.02.2022. Кол сөс биле сөглекчиниң аразынга тире. Кол сөс биле сөглекчиниң аразынга тирелиг домактар чогаадыр, оларның синтаксистиг сайгарылгазын кылыр.