Английский язык

Дата Тема Ссылка Д/З
24.01 Контрольная работа 5. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/11/21/kontrolnye-testy-po-angliyskomu-yazyku Выучить весь ЛЕ модуля
26.01 Домашнее чтение. «Джек и бобовое зернышко». Эпизод 5. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-angliyskogo-yazika-v-klasse-po-knige-dlya-chteniya-dzhek-i-bobovoe-zernishko-k-umk-spotligt-277792.html  
28.01 Подъем! https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/10/14/prezentatsiya-k-urokam-angliyskogo Упр 7 стр 77
31.01 На работе https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-rabote-at-ork-klass-umk-spotligt-2118879.html Упр 4 стр 79
02.02 Выходные. https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-selebrations-spotligt-klass-1193496.html Упр 3 стр 80
04.02 Culturecorner: Главные достопримечательности. https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-glavnie-dostoprimechatelnosti-klass-2720851.html Упр 3 стр 81
07.02 Слова. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/09/07/prezentatsii-k-urokam-umk-spotlight-5 Упр 4 стр 82
09.02 Приглашение к действию. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/03/23/prezentatsiya-k-uroku-v-5-klasse-po Упр 2 перевод текста стр 83
11.02 Across the Curriculum: Солнечныечасы. https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-5-klassie-solniechnyie.html Упр 3 стр 83 перевод