Родной язык

ДатаТема урокаД/з
24.01.2022. Орфография болгаш пунктуация талазы-биле нормалар. Мергежилге 102
28.01.2022. Литературлуг дылдың нормаларынга катаптаашкын. Тестилерге харыылаар. Чогаадыг бижиринге белеткенир.
31.01.2022. Ч.с. Кыска хемчээлдиг өөредиглиг эдертиг «Идегелдиг өңнүк»  (ЭЧ, ар.121). «Чоок эжим» деп кыска чогаадыг бижиир.
04.02.2022. «Синонимика. Чугаа культуразы» деп темаларга хыналда ажыл. Тестилерлиг хыналда ажыл.
07.02.2022. Ниитилел амыдыралынга дылдың ужур-дузазы. «Төрээн дылым» деп чогаадыг бижиир.
11.01.2022. Дыл эртеми база ооң кол адырлары. Дүрүмнерни өөренир.