Родная литература

ДатаТема урокаД/з
24.01.2022. JI. Чадамба «Аян-чорук» (тоожудан үзүндүлер). «Ужар». Кичээнгейлиг катап номчуур.Презентацияда материалдарны  өөренир.
26.02.2022. «Кайгамчык-ла», «Азас» деп эгелер. Үзүндүден пейзаж чурумалы ушта бижиир.
31.01.2022. Катаптаашкын. Хыналда ажыл.  Хыналда айтырыгларга харыылаар.
02.02.2022. К.д.н. Ф. Сеглеӊмей «Нина Салчак каникулда»  «Хойлуг кижи – каас» деп кыска чогаадыг бижиир.
07.02.2022. Чогаал теориязы. Пейзаж дугайында билиг. Конспектилээр.Презентацияны өөренир.
09.02.2022. О. Саган-оол «Эжишкилер».  1. эжишкилер дугайында үдегер домактар бижиир.  «Мээң эжим» деп кыска чогаадыг бижиир.