Родной язык

Дата Тема урокаД/з
25.01.2022. ҮТД-ның кол домакка каттыжар аргалары Мергежилге 144
28.01.2022. ҮТД-ның кол домакка янзы-бүрү аргаларның каттышканы-биле холбажыры Бердинген схемаларга домактар чогааткаш, сайгарар.
01.02.2022. ҮТД  кол домакка каттышкан аргазын барымдаалап тодарадыры Схемаларга домактар чогаадыр. Мергежилге 149
04.02.2022. Немелдениң тайылбыр домаа, аңаа бижик демдектери НТД-га бижик демдектерин салгаш, схеммазын кылыр.
08.02.2022. Тодарадылганың тайылбыр домаа   Мергежилге 152
11.02.2022. ТТД-ның кол домка каттыжар аргалары Мергежилге 157