Родная литература

ДатаТема урокаД/з
24..01.2022. Чогаадыг «Күш-ажыл кижини каастаар» Күш-ажыл темазынга үлегер домактар бижиир.
27.01.2022. Ч.Куулар «Шораан» 1-ги кезек. «Човалаңның кончуун але» деп эге Ч. Кууларның допчу-намдарын өөренир.
31.01.2022. «Даайының белээ» Даайының белээн чуруур.
03.02.2022. 2-ги кезээ «Сандак ирейниң салдары» деп эге. Презентацияны өөренир.
07.02.2022. «Кыштың өөрүшкүзү» деп эге. Шораанның кышкы үени канчаар билип турарын бижиир.
10.02.2022.  «Эдер-Куй» деп эге. Кыска утказын чугаалаарынга өөренир.