Родная литература

ДатаТема урокаД/з
26.01.2022. Сергей Пюрбюнуң шүлүктери. «Төрээн дылымга» шүлүктүң сайгарылгалыг номчулгазы Презентация кылыр.Шүлүктү шээжилээр.
27.02.2022. Патриотизм темазынга бижиттинген шүлүктери. «Төрээн суурум» деп шүлүк чогаадыр.
02.02.2022. Сергей Пюрбю «Кара-Суг» Шүлүктүң сайгарылгазын кылыр.
03.02.2022. Сергей Пюрбю «Чечек».Эң баштайгы тыва шүлүглел. Киирилдези. Бирги кезээ Үзүндү шээжилээр.
09.02.2022. Ийиги кезээ. Мөңзүүлениң Чечекти Мергенден чарып аар дээн оралдажыышкыны Чечек биле Мергенге характеристика бижиир.
10.02.2022. Үшкү кезээ. Паараңче араттарның халдааны Улаштыр номчуур.